3 CÁCH
TÍNH TUỔI SINH
CON TRAI

3 cách
tính tuổi sinh
con trai

Cực Chuẩn

cách 1: 

 Tính tháng sinh con trai theo lịch vạn sự

Tuổi của mẹ

20%

Tỉ lệ chính xác :

THAM GIA NHÓM CHIA SẺ BÍ QUYẾT SINH CON TRAI

tham gia nhóm chia sẻ bí quyết sinh con trai

NHẬN KẾT QUẢ TÍNH THÁNG THỤ THAI
THEO LỊCH VẠN SỰ

NHẬN KẾT QUẢ TÍNH THÁNG THỤ THAI
THEO LỊCH VẠN SỰ

tham gia ngay

Tháng thụ thai

Phương pháp này dựa trên 2 yếu tố 

Các quẻ
Càn - Khảm - Chấn - Chấn  thì sinh con trai
Đoài - Khôn - Ly - Tốn  thì sinh con gái 

Các quẻ
Càn - Khảm - Chấn - Chấn  thì sinh con trai
Đoài - Khôn - Ly - Tốn  thì sinh con gái 

Phương pháp này dựa trên:
Tuổi mẹ & tuổi bố & tháng thụ thai

Phương pháp này dựa trên:
Tuổi mẹ & tuổi bố & tháng thụ thai

Cách 2: 

Tính tháng sinh con trai theo Quẻ Bát Quái

Tỉ lệ chính xác  :

Tỉ lệ chính xác  :

30%

30%

"Chia sẻ bí quyết sinh con trai "

 "chia sẻ bí quyết sinh con trai "

NHẬN KẾT QUẢ XEM THÁNG THỤ THAI SINH CON TRAI 

nhận kết quả xem tháng thụ thai sinh con trai 

khi tham gia CỘNG ĐỒNG FACEBOOK

Cách 3:

Sinh con trai bằng cách TÍNH NGÀY RỤNG TRỨNG

TỈ LỆ SINH CON TRAI THÀNH CÔNG:

Tỉ lệ sinh con trai thành công:

95%

95%

" chia sẻ bí quyết sinh con trai "

tham gia cộng đồng

tham gia cộng đồng

" chia sẻ bí quyết sinh con trai "

NHẬN HƯỚNG DẪN LẬP BẢNG CANH TRỨNG
VÀ XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM QUAN HỆ SINH CON TRAI

NHẬN HƯỚNG DẪN LẬP BẢNG CANH TRỨNG
VÀ XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM QUAN HỆ SINH CON TRAI

THAM GIA NGAY

NGÀY RỤNG TRỨNG = Số ngày CKK - 14 ngày

tính bằng
 chu kỳ kinh nguyệt

Độ chính xác 30%

cùng ngắm nhìn những chú chym non đáng yêu của cộng đồng chia sẻ bí quyết sinh con trai

cùng ngắm nhìn những chú chym non đáng yêu của cộng đồng chia sẻ bí quyết sinh con trai